Mýty a skutečnost

O referendu a o nádraží slýcháme každý den množství mýtů a polopravd šířených magistrátem v rámci PR kampaně, která se přes deset let neúspěšně snaží přesvědčit většinu Brňanů, že je odsun nádraží dobrý nápad.

Zde vám předkládáme devatero nejčastějších nepřesností a manipulací, které o referendu kolují a uvádíme je na pravou míru.

O referendu

Mýtus: „Referendum nic nezmění. Politici na něj nebudou brát ohled.“

Skutečnost: Pokud k referendu přijde dostatečný díl voličů (35 %), rozhodnutí bude pro politiky závazné a budou se jím muset řídit. Pokud nebudou, bude možné správné jednání vymáhat soudně. Politici tak budou muset uposlechnout.

Mýtus:Je příliš pozdě! O odsunu nádraží už je rozhodnuto.“

Skutečnost: Definitivní rozhodnutí má padnout letos na podzim -  ani stát, největší investor modernizace nádraží, není dosud rozhodnut, jako variantu preferují. O nádraží tak máme jedinečnou – a zřejmě poslední – příležitost rozhodnout my sami: brněnští občané.

Mýtus:Hlasováním pro návrhové soutěže hlasujeme proti nádraží „Pod Petrovem“. Návrhové soutěže zablokují modernizaci nádraží.“

Skutečnost:  Varianta „Pod Petrovem“ znamená rekonstrukci nádraží podél ulice nádražní, tedy v centru. Návrhové soutěže modernizaci nezdrží: naopak umožní modernizaci  na základě transparentního a otevřeného procesu, který umožní to nejlepší urbanistické řešení a zablokuje příležitosti pro korupci a klientelismus.

Mýtus: „Referendum znamená „nulovou variantu“. Pokud budou navržené otázky schváleny, nádraží se modernizovat nebude.“

Skutečnost: odpovědí ANO na obě otázky hlasujeme pro modernizaci nádraží ve stávající poloze podél ulice nádražní, na základě transparentního a zavedeného procesu otevřených návrhových soutěží.

O nádraží

Mýtus: „Nádraží ve stávající poloze nelze modernizovat. Výstavba nového, odsunutého nádraží je jedinou možností, není alternativa.“

Skutečnost:  i ministerstvo dopravy, tedy nejvýznamnější investor, dnes uznává a posuzuje variantu modernizace nádraží ve stávající poloze. O tom, že modernizovat nádraží v centru lze, nikdy nebyly pochyby. Naopak, studie, jako je ta kterou si město zadalo v roce 2007, modernizaci v centru doporučují.

Mýtus: „Nové, odsunuté nádraží bude dopravně dostupnější. Jedině tam mohou být autobusové a vlakové spoje na jednom místě, i s parkoviště.“

Skutečnost:  přístup k odsunutému nádraží by byl několikanásobně horší. Namísto dnešních sedmi tramvajových a deseti dalších linek by k novému nádraží směřovaly tramvajové linky jen dvě. Cesta na/z nádraží by se prodloužila o 5 až 7 minut, ve špičce o 15 až 20 minut. Varianta modernizace v centru realisticky počítá s pohodlným propojením všech druhů dopravy na jednom místě v bezprostřední blízkosti centra města. Odsun navíc povede ke zdražení jízdného v MHD.

Mýtus: „Kolem odsunutého nádraží „u řeky“ vznikne nová, vzdušná a živá městská čtvrť s překrásnými parky, novými byty a nákupními centry.“

Skutečnost:  pozemky kolem nádraží (v záplavové oblasti) byly městem odprodány spekulantským firmám, které neříkají nic o tom, jaké s nimi mají záměry. Jisté je to, že Brno novou městskou čtvrť nepotřebuje – bytů i nákupních center máme přebytek, důležité instituce jsou již umístěny jinde. Parky, kterých bychom si zasloužili více, mohou vzniknout i bez přesunu nádraží.

Mýtus: „Jedině přesunem nádraží si Brno zajistí rozvoj, který ho dostane na evropskou úroveň kvality života. Jedině tak mohou Brnem projíždět rychlovlaky. Přesunem nádraží doháníme evropský standard.“

Skutečnost: v Evropě neexistuje žádný současný příklad města srovnatelného s Brnem, které by se zbavilo starého nádraží ve výhodné poloze v centru města. Rychlovlaky mohou projíždět i nádražím v centru, bude-li modernizováno – s tím počítá i stát, čili ministerstvo dopravy. Přesun nádraží bude město – na rozdíl od modernizace – stát 5 miliard korun v investicích do infrastruktury, nových tratí MHD. Kvalita života v Brně se tak nutně sníží – nebudou peníze na jakékoli další investice.

Mýtus: „Díky přesunu nádraží klesne počet aut v centru města.“

Skutečnost:  provedené studie a zkušenosti naznačují, že tomu bude právě naopak. Klesne konkurenceschopnost a dostupnost hromadné dopravy a současně se zvýší její cena. Víc lidí bude tedy jezdit autem. Opravdová řešení zahlcení centra auty jsou jiná: záchytná parkoviště na okrajích města a rozumná politika parkování v centru, podpora MHD a cyklistické dopravy.

Více vyvrácených mýtů o odsunu nádraží čtěte ZDE!